ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/05/2559 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,833  
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 95.12  


    จำนวนหุ้น ร้อยละของหุ้นทั้งหมด
1. UBS AG SINGAPORE BRANCH 119,150,000 12.01
2. บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 70,975,608 7.15
3. บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด 60,000,000 6.05
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 55,120,392 5.56
5. นายวิเชียร จิระกรานนท์ 39,267,600 3.96
6. นายฟิลิปวีระ บุนนาค 37,452,400 3.78
7. MR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK 30,000,000 3.02
8. น.พ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 25,917,400 2.61
9. นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ 25,000,000 2.52
10. นายศิรัตน์ ธำรงรัตน์ 24,746,000 2.49