ปรับปรุงเมื่อ: 21 สิงหาคม 2561 11:03


ตัวย่อหุ้น: MK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 4.16 ปริมาณซื้อขาย: 724,200
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 4.16 - 4.20 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 2.94 - 4.78

Chart Type