ปรับปรุงเมื่อ: 18 สิงหาคม 2560 16:36


ตัวย่อหุ้น: MK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 3.70 ปริมาณซื้อขาย: 322,300
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 3.68 - 3.70 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 3.62 - 4.34

Chart Type