ปรับปรุงเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2560 11:38


ตัวย่อหุ้น: MK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 4.02 ปริมาณซื้อขาย: 222,500
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 4.02 - 4.04 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 3.68 - 4.58

Chart Type