ปรับปรุงเมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2561 16:35


ตัวย่อหุ้น: MK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 3.66 ปริมาณซื้อขาย: 400,200
เปลี่ยนแปลง: -0.02 % เปลี่ยนแปลง: -0.54
ช่วงห่างจำนวนวัน: 3.66 - 3.70 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 3.48 - 4.14

Chart Type