ปรับปรุงเมื่อ: 06 ธันวาคม 2559 09:32


ตัวย่อหุ้น: MK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 4.06 ปริมาณซื้อขาย: -
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: - ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 3.68 - 4.58

Chart Type